Gyakran Ismételt Kérdések

Mikor indulnak a képzések, hogyan tudok jelentkezni, jelentkezés határidő?

A tavaszi eljárásban hirdetett képzések rendszerint szeptemberben, míg az őszi felvételi során meghirdetett szakok februárban indulnak. Az előbbi esetében február 15, míg utóbbinál november 15-e a jelentkezési határidő. Jelentkezési lap a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató mellékleteként szerezhető be. A jelentkezés ugyanakkor e-felvételivel is bonyolítható a www.felvi.hu oldalon keresztül.

 

Hol találok információt a korábbi évek ponthatárairól?

A korábbi évek ponthatárairól a www.felvi.hu oldalon tájékozódhat a „Statisztikák, rangsorok” menüponton belül.

 

Korábban érettségiztem, rám milyen szabályok vonatkoznak?

A felvételi követelmények egységesek, Önre is ugyanazok a követelmények vonatkoznak, mint a frissen érettségizőkre. A pontszámításról bővebb információ a portálon a www.felvi.hu oldalon található.

 

Van e korhatár a felvételinél?

Nincs.

 

Mit jelent a levelező és az esti tagozat?

A Felsőoktatási Törvényben foglaltak alapján a levelező képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon, míg esti képzésben munkanapokon tizenhat óra után, vagy a heti pihenőnapon kerül sor.

 

Jelentkezhetek e államilag támogatott képzésre ha van már egy diplomám?

Jelentkezhet, amennyiben korrábi tanulmányai során nem használt fel 12 államilag támogatott félévet.

 

Hogyan kell kiszámítani a pontjaimat?

A pontszámításról szóló részletes tájékoztató a www.felvi.hu oldalon érhető el.

 

Milyen gyakoriak a konzultációk?

A konzultációk szervezése a Felsőoktatási Törvényben leírtaknak megfelelően történik (lásd „Mit jelent a levelező és az esti tagozat” kérdésre adott választ) Részletes információ a képzések kapcsolattartóitól kérhető. Az elérhetőségek a „Szakajánló 2013” linkre kattintva érhető el.

 

Hol találok részletes listát a tantárgyakról?

A képzések mintatanterve megtekinthető a „Szakok, képzések” menüpontra kattintva.

 

Elvesztettem a középiskolai bizonyítványomat és/vagy az érettségi eredményeimet

tanúsító oklevelet, hogyan pótolhatom őket?

Hivatalos igazolást korábbi középiskolájától kell kérnie.

 

Milyen okj-s, vagy technikusi végzettségért kaphatok többletpontot?

Többletpont (24 pont) szakirányú emelt vagy felsőfokú okj-s szakképzettségért, illetve szakirányú technikusi végzettségért adható. A szakképzések és technikusi végzettségek képzési területeknek való megfeleltetése letölthető a „Felvételi eljárásrend” menüpontra kattintva.

 

Mennyi a képzés költségtérítési díja? Várható e a későbbiekben emelés?

A költségtérítési díjakról a „Szakajánló 2013” linken belüli tájékozódhat. Emelés csak évente, az infláció mértékének megfelelően történhet.

 

Jelenleg GYES-en vagyok. Kaphatok e mentességet a költségtérítési díj befizetése alól?

A 2006. december 31-e után hallgatói jogviszonyt létesítők nem mentesülnek a költségtérítési díj befizetése alól. Megfelelő igazolás estetén azonban a felvételi eljárásban 40 többletpontra jogosult.

 

Nincs megfelelő érettségi eredményem, ez esetben nem is nyerhetek felvételt a kívánt szakra?

Amennyiben nem rendelkezik a szaknál előírt érettségivel azt mindenképpen kötelező teljesítenie. A jelentkezési határidő az érettségiknél is február 15. Részletesebb információkat az Önhöz közel eső, vagy korábbi középiskolájától kérhet.

 

Mikor kerül sor az alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgákra? Milyen követelmények vannak a felvételi vizsgán?

A felvételi vizsgákkal kapcsolatos részletes információk a letölthetők a "Szakajánló 2013" menüpont alól.

 

Ha levelező tagozatra jelentkezek, igényelhetek e diákigazolványt, ha igen hogyan? Milyen kedvezményekre jogosít?

A levelező tagozatra felvételt hallgatók is jogosultak diákigazolvány használatára. Az igénylésről részletes tájékoztató talál a www.sek.nyme.hu oldalon a "Hallgatóinknak" menüpont alatt. A diákigazolvány számos kedvezményre jogosít pl. 50%-os utazás kedvezménybe részesülhet a lakhely és az intézmény székhelye között.

 

Újra fogok érettségizni, hol találok információkat az érettségi vizsgával kapcsolatosan?

Az érettségikről középfokú oktatási intézményekben, vagy emelt szintű vizsga esetén a www.oh.gov.hu weboldalon keresztül tájékozódhat.

 

Hol találok információt az induló képzésekről?

Induló képzéseinkről rövid tájékoztató a „Szakajánló 2013” menüpontra kattintva érhető el. További kérdésekkel az ott megadott elérhetőségeken érdeklődhet.

 

Milyen nyelvvizsga szükséges a diploma megszerzéséhez?

Az alapszakos végzettséghez általában általános középfokú „C” típusú  nyelvvizsga szükséges. A nyelvszakokon a záróvizsga letétele igazolja a nyelvi követelmények teljesítését.

 

Az alapszak elvégzését követően taníthatok e?

Az alapszakos végzettség nem biztosít tanári képesítést.

 

Taníthatok e középiskolában a mesterképzés elvégzése után?

A mesterképzésben szerzett tanári képesítés a középiskolában való oktatásra is feljogosít.

 

Van már diplomán, szeretnék alapképzésre jelentkezni? Milyen speciális követelmények vonatkoznak rám?

A felvételi követelmények egységesek, azaz  a korábbi középiskolai és érettségi eredménye alapján kerülnek kiszámításra a felvételi pontjai. Ha nincs megfelelő érettségije, akkor azt újból teljesítenie kell. Államilag támogatott képzésre való bejutás lehetőségeiről a „Jelentkezhetek e államilag támogatott képzésre ha van már egy diplomám” kérdésre adott válaszból tájékozódhat.

 

Mikor kell emelt szintű érettségit tenni?

Ha az érettségi követelményeknél előírás az emelt szintű érettségi kötelező teljesíteni. Ez akkor is igaz, ha a jelentkezőnek már van érettségi bizonyítványa, vagy –pl. nyelvszakok esetében – rendelkezik nyelvvizsgával. Ha nem előírás természetesen nem kell emelt szintű vizsgát tenni. 2013-tól az intézmény mentesítheti a jelentkezőt az emelt szintű érettségi alól, amennyiben 2005 előtt tett érettségi vizsgát és felsőfokú végzettséggel rendelkezik.

 

Külföldi érettségivel is jelentkezhetek magyarországi felsőoktatási intézménybe?

Az Európai Gazdasági Térség országainak állampolgáraira ugyanazok a jogok vonatkoznak mint a hazaiakra.

 

Ha külföldi állampolgár vagyok részesülhetek e juttatásokba?

Az Európai Gazdasági Térség állampolgárait ugyanazok a jogok illetik meg, mint a hazaiakat. Ha ennek a feltételnek megfelel, jelentkezhet államilag támogatott képzésre, ahol megfelelő teljesítmény illetve jogosultság alapján juttatásokra is jogosult lehet.

 

Az általam megjelölt szakon kötelező előírás az emelt szintű érettségi. Elfogadják e a külföldön tett emelt szintű érettségit?

A külföldi érettségik elbírálása az Oktatási Hivatal feladata. Bizonyos esetekben elfogadható a külföldi emelt szintű érettségi, de erről még a jelentkezés benyújtása előtt érdemes érdeklődni a Hivatalnál.

 

A nyelvvizsga mentesít e az emelt szintű nyelvvizsga teljesítése alól?

Nem. Ahol emelt szintű érettségi az előírás a felvételizőnek kötelezően teljesítenie kell azt.

 

A jelentkezési határidő után fogok újra érettségizni, elfogadják ez esetben is a jelentkezésemet?

A dokumentumok pótlására a jelentkezés határidőt követően is van lehetőség, tavasszal rendszerint július, míg ősszel január elejéig. A jelentkezési határidőig a jelentkezési lapot és a már rendelkezésre álló dokumentum másolatokat kell postázni.

 

Hogyan szerezhetem be a jelentkezési lapot, milyen címre kell elpostáznom?

A jelentkezési lap a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató mellékleteként szerezhető be, melyhez tartozik egy felcímzett boríték is.

 

Ha költségtérítéses képzésre vesznek fel átkerülhetek-e később államilag támogatott képzésre?

A hatályos jogszabályoknak megfelelően minden tanév végén az intézmény átsorolási döntés útján betölti  a megüresedett államilag támogatott helyeket a legjobb teljesítményt nyújtó költségtérítéses hallgatókkal.

 

Hogyan igényelhetek e kollégiumi férőhelyet?

Sikeres felvétel esetén a felvételi döntésről szóló értesítő mellé kollégium igénylő lapot is postázunk. 

 

Elévülnek e a régi érettségi eredményeim?

Nem. A régi eredmények felhasználhatók a felvételi eljárás során, az érdemjegyek százalékos megfeleltetése az alábbiak szerint alakul: 2-39%, 2-59%, 4-79%, 5-100%

 

Kapok e értesítést az alkalmassági vizsgáról, illetve annak eredményéről?

Mind a vizsga időpontjáról, mind annak eredményéről küldünk értesítést postai úton a jelentkezők részére.

 

Válthatok e később tagozatot?

Tagozatváltásra van lehetőség tanulmányai során, mely esetben a dékán illetékes eljárni.

 

Hogyan tudok interneten keresztül jelentkezni?

Az e-felvételivel kapcsolatos összes tudnivaló a www.felvi.hu oldalon érhető el.

 

Elmúltam 40 éves, kell e nyelvvizsga a diplomámhoz?

Nem. A Felsőoktatási Törvény értelmében amennyiben a hallgató a tanulmányok megkezdésének évében betölti a 40 életévét, mentesül a képesítési követelményekben előírt nyelvvizsga kötelezettség teljesítése alól. Ez rendelkezés azonban csak azoknál alkalmazható utóljára, akik a 2015/16 tanévben tesznek záróvizsgát.


Partnereink