Technika tanári modul

Technika tanári modul

 

Oklevél - Diploma: technika tanári szakirány, Nappali tagozat, 50 kredit/creditpoints , 4 félév/semesters, nem tanári, nem párosítható.

Leírás -
Tagozat: nappali
Jelentkezési időszak:
Felvehető létszám (min<max): 8 < 30
Tanári előkészítő: igen
Felvételi kritérium:
Kérjük megadni: felvételi pontszámot (max 40 pont); 1. félév kreditindexét (max 40 pont); a szakirányhoz kapcsolható előtanulmányok (szakközépiskolai, informatikai, műszaki, technikusi, OKJ-s, FSZ végzettség): 20 pont.

Tájékoztatás: Az NYME-SEK-n "Technika tanár előkészítő szakirány" indul. Minden kedves érdeklődő, a technikai környezetet jobban megismerni, érteni akaró, jó közösségre vágyó diákot szeretettel várunk! Az itt szerzett ismeretek a mindennapi életben is hasznosíthatók. Így akinek van egy kis gyakorlati érzéke (esetleg szakközépiskolai, ill. szakirányú, informatikai, OKJ-s végzettsége, vagy technikusi képesítése) és kedvet érez a tanári pálya iránt, jelentkezzen hozzánk! (A szakirányt bárki felveheti, aki a NYME-SEK-n BSc képzésben tanul.)

A képzés célja: Becsületes, szorgalmas, modern ismeretek felé forduló és azokat alkalmazó szellemű embereket neveljen a közösség számára. A mai élet sokféle eszközzel segített környezetben zajlik. Ezért iktattuk az oktatásunk céljai közé ennek az eszköz gazdag környezetnek a bemutatását. A természeti és az eszközökkel gazdagított környezet együttesen alkotja a megismerésre váró világot. Ennek szintézisét nyújtja egy ilyen céllal formált szakirány tantárgystruktúrája. Oktatásunkban a legfontosabb szempont a kreatív emberré válás támogatása. Ennek eléréséhez fontos lesz az alkotásra nevelés. Képzésünkben a tervezés, a szerszámokkal és csúcstechnológiájú eszközökkel végzett tevékenységek kapnak főszerepet. A hallgatók megismerik a természet, a társadalom és a technika kapcsolatait, a környezetgazdálkodás technológiai kapcsolatait, a technika fejlődésének legfontosabb állomásait, törvényszerűségeit, a technikai rendszerek felépítését és működését, egyszerűbb technikai rendszerek létrehozását elméletben és gyakorlatban, a legfontosabb technológiák alapvető törvényszerűségeit.

Az ideális jelentkező: Az elmúlt évtizedekben gyökeresen megváltozott az ember környezete, a technikai környezet ránk gyakorolt hatásai felerősödtek. Ezért a technikai környezet törvényszerűségeinek ismerete, a technikai eszközök használatának elsajátítása ma már minden ember életfeltételének tekinthető. Korunk általános műveltsége elképzelhetetlen a posztindusztriális fogyasztói, információs társadalom törvényszerűségeinek, rendszereinek ismerete nélkül, ami nem egyszerűen a természettudományok és a társadalomtudományok alkalmazása, hanem önálló műveltségterület. Az alap- és középfokú képzésben ennek a műveltségterületnek önálló képviselete a társadalmi, gazdasági fejlődés szükséges előfeltétele. A fentieket a szakirányú képzésnek is figyelembe kell vennie. A szak oktatásának célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a technikai fejlesztés törvényszerűségeit, ismerik a technikai környezet lehetőségeit és korlátait, a technika, a természet és a társadalom összefüggéseit, a technikai rendszerek célszerű és környezetkímélő felhasználásának módját, egyszerűbb technikai rendszerek létrehozását elméletben és gyakorlatban. Különösen fontos a probléma-, felismerés és megoldás, a kreativitás képességének kifejlesztése. Ezért olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik késztetést éreznek ezen ismeretek elsajátítására és nagymértékű alkotó kedvük van. Nem riadnak meg különféle összetett problémák megoldásától.

Továbbtanulási lehetőségek: A "Technika tanár előkészítő szakirány" képzésében (50 kredit) való részvétel belépési lehetőséget biztosít a „Technikatanár” és az „Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltség területi tanár” MA elvégzésére, azaz a tanári hivatás választására is.
Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: A technika szakirányon végzettek elhelyezkedése elsősorban a mesterséges környezetben, a műszaki-technikai szakterületen, a fogyasztóvédelem, esetleg közvetlenül az ipari termelésben lehetséges. Közoktatási technika órák demonstrátora, központi műhelyek szakértő munkatársa, oktatástechnológiai munkatárs, közlekedési referens, háztartás-ökonómus munkakör, környezettechnikai szakasszisztens. Több ipari céggel történt interjú alapján mondható, hogy e területen hiány van a középvezetői szinten környezettani és műszaki-technikai ismeretekkel is bíró, s ezáltal környezetkímélő termelést megvalósító szemlélettel bíró szakemberekben. A közvetlen elhelyezkedés és a rövid idejű speciális továbbképzésre való felkészültség számukra legalább egy évtizedig biztos lehetőségnek tűnik a munkaerőpiacon való érvényesülésre.
Összegezve: alkotásra, műszaki tevékenységek elvégzésére alkalmas ügyintéző illetve eszközkonstruálásra képes vállalkozó.

A szakirány tantárgyi struktúrája és egyéb jellemzők a Műszaki Tanszék honlapján olvashatók. Kérdéseket feltenni e-mailben: njozsef[kukac]bdf[pont]hu is lehet, és az érdeklődők számára szóbeli tájékoztatót is tartunk.


Dokumentumok

Technika_tanári_modul_tantervi_halo.pdf

Partnereink