Pedagógia tanári modul

Pedagógia tanári modul

 

Tagozat: nappali/levelező

 

Jelentkezési időszak: 2. félév vége

 

Felvehető létszám (min<max): 10-25

 

Tanári előkészítő: Igen, a pedagógia második tanárszak megszerzésére irányuló szakterületi modul választásának

feltétele a 10 kredites tanári modul teljesítése mellett

 

Felvételi kritérium: Minden, nem pedagógia vagy andragógia alapszakos hallgató felveheti.

 

Tájékoztatás:
Az alapképzés során a 3. félévben választható, 4 féléves minor szak révén a hallgató olyan speciális ismeretekre tehet szert, amelyekkel megalapozhatja a mesterképzésben folytatandó tanulmányait.
Tanári pálya választása esetén az MA-, MSc-képzésben – az alapképzésben tanult bármely szak továbbfolytatása mellett – második tanár szakként felveheti:
      - a Pedagógiatanár szakot, melynek elvégzésével képessé válik a közoktatásban, a szakképzésben és a felsőoktatásban is a pedagógia tárgyak oktatására.

A pedagógia minor szak a pedagógia alapszak alapozó- és törzstárgy-blokkjainak a legfontosabb kurzusait foglalja magában. A neveléstörténeti, neveléselméleti, nevelésszociológiai, oktatáselméleti, pszichológiai, összehasonlító neveléstudományi, pedagógiai kutatásmódszertani és alkalmazott pedagógiai stúdiumok keretében a hallgató betekintést kaphat az iskolában és az iskola falain kívül folyó nevelés-oktatás-tanulás történeti változásaiba, személyes és társadalmi jelenségeibe, folyamataiba, kereteibe, lehetőségeibe, ezek vizsgálatának módjaiba.


Dokumentumok

minortanterv.doc

Partnereink