Tananyag és taneszköz innovátor pedagógus-szakvizsgára felkészítő

Kar neve:
Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar
Képzés megnevezése:
Tananyag és taneszköz innovátor pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
Intézet neve:
Pedagógia és Pszichológiai Intézet
Kapcsolattartó:
Köcséné Dr. Szabó Ildikó
Telefon:
20/468-37-42
E-mail:
szildi[kukac]mnsk.nyme[pont]hu

A képzés általános célkitűzései:
olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak és képesek a közoktatásban tanuló diákok számára megfelelő, hatékony tanulási környezet kialakítására, az egyes tanulók és tanulócsoportok jellegzetességeinek és szükségleteinek figyelembevételével tananyag- és taneszköz-fejlesztő tevékenységre, pedagógiai innovációra.
A képzésről:
A képzés főbb ismeretkörei: az EU irányelvei az oktatásban, a tantervelméletek ismerete, a tanulási folyamatok kutatása és fejlesztése, innovatív fejlesztések tervezése, irányítása és publikálása.


Szakirányok:
- Korszerű tanítási tartalmak és taneszközök készítése; személyre szabott tanuló-központú tanulási programok tervezése, tananyagok, tanulási programok összeállítására, taneszközök készítése.
- Korszerű eljárások alkalmazása a tanulási folyamatban; tanulásdiagnosztikai eljárások alkalmazása, a tudás értékelésének korszerű eljárásai, differenciált tanulásszervezés, a kooperáció és projekt megfelelő alkalmazása a tanulási folyamatban, reflektív és interaktív tanulási eljárások, a tanulói önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése.
- Interaktív tanulási környezet kialakítása; tanulástámogató és tanulásszervező szoftveralkalmazások, digitális tananyagok értékelése és tervezése.

Képzési idő:
4 félév

Költségtérítés összege:
140.000 Ft/félév

Továbbtanulási lehetőségek a képzés elvégzése után:
Pedagógiatanár MA

Karrierlehetőségek a képzés elvégzése után:
Kompetenciája kiterjed a közoktatási feladatok ellátásához szükséges adekvát tananyagok, taneszközök és módszerek kidolgozására, kipróbálására, értékelésére és az eredmények publikálására. A tananyagok és -eszközök tanulócsoportok és egyének igényeihez történő illesztésére, személyreszabott fejlesztésre, interaktív tanulástámogatás megvalósítására, interaktív tanulói közösségek kialakítására.


Dokumentumok

Tananyag-és_taneszkoz_innovátor_haloterv.doc_1_.pdf
Tananyag-és_taneszkoz_innovátor_tajekoztato_1_.pdf

Partnereink