Szaktárgyak oktatása idegen nyelven

Képzés nyelve: magyar és választott idegen nyelv (angol, német, olasz, orosz)
Tagozat: levelező
Képzés gyakorisága: hetente

 

Fin. forma: önköltséges
Min. létszám: 20
Irányszám: 30
Költségtérítés (félév): 95.000 Ft/félév

 

Részvétel(belépés) feltétele:
- főiskolai szintű tanári végzettség (a hagyományos képzés szerint), vagy tanári modullal kiegészített BA/BSc szintű végzettség (bolognai rendszerben)
- a választott nyelvből felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga
- sikeres felvételi vizsga

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Idegen nyelven (nyelvmegjelöléssel) oktató megjelölve az alapképzési oklevél szerinti tanári szakképzettséget) szakos tanár

 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Szibler Boglárka / dr. Balaskó Mária
Tel./Fax: (94) 504 589

Jelentkezési határidő: 2009. május 15.
Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon

 

Csatolandó dokumentum: diploma-másolat, nyelvvizsgabizonyítvány másolata, igazolás a felvételi díj befizetéséről
Képzés kezdete: 2009. szeptember 1.


Partnereink