Életmód tanácsadó és terapeuta

ÉLETMÓD TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA

A képzésről

A nemzetközi trendek egyértelműen arra utalnak, hogy a hagyományos egészségügyi ellátás mellett az alternatív egészségmegőrző technikák és kiegészítő gyógymódok egyre nagyobb szerephez jutnak.

A tervezett Életmód tanácsadó és terapeuta szakirányú továbbképzési szak megteremti a lehetőséget, hogy jól ötvözze az akadémikus és a komplementer gyógyítással kapcsolatos ismereteket és tevékenységeket a 11/1997. V. 28. NM előírásainak megfelelően.

 

Célunk, olyan speciális ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése:

 

 • akik magas szintű szakmai és általános ismeretekkel és ennek megfelelő emberi és etikai magatartással rendelkeznek, olyan szakemberek,
 • jártasak több természetgyógyászati ágazatban (mozgás-, masszázs, légzés- és relaxációs terápiák, fizioterápia, táplálkozásterápia, méregtelenítő terápiák, kiegészítő fizioterápia stb.);
 • rendelkeznek pszichológiai, mentálhigiénés és pedagógiai ismeretekkel, és ezeket munkájuk során alkalmazni tudják;
 • rendelkeznek szociológiai ismeretekkel a társadalmi viszonyok és az egészség összefüggésének vonatkozásában;
 • ismerik az egészségügyi és szociális ellátórendszer intézményeit, szervezeteit és programjait, munkájukat képesek azokkal összhangban végezni;

Képesek:

 • az anamnézis és az észlelt elváltozások alapján a kliens számára egy egyénre szabott életmódbeli programjavaslat összeállítására;
 • a kliens számára az előírt életmódbeli program módszereinek, eljárásaink megtanítására és bemutatására;
 • a klienst szükség esetén a megfelelő orvosi, pszichológiai, pszichoterápiás, természetgyógyászati vizsgálatokra és kezelésekre továbbküldeni;
 • konzultáció folytatására és team-munkában való együttműködésre orvossal, pszichológussal és más természetgyógyásszal;
 • gyermekek és felnőttek részére az életmóddal, egészségmagatartással kapcsolatos előadások tartására;
 • csoportok szervezésére és azok tevékenységének irányítására;
 • életmódtábor szervezésére és vezetésére.

A szakképzettség munkaerőpiaci szakemberszükséglete

A magyar lakosság számára az utóbbi években a témával foglalkozó, legkülönbözőbb szintű információk tömege vált hozzáférhetővé, a tömegkommunikáción, könyveken stb. keresztül. Így a lakosság laikus elképzelései az egészségről és betegségről drámai módon megváltozhattak. Az orvosi pszichológia hangsúlyozza, hogy a hatékony egészségvédelem szempontjából nélkülözhetetlen, hogy legyenek ismereteink a betegek (és egészségesek) hiedelmeiről, egészség-felfogásáról és ebből fakadó egészség- és betegség-magatartásról, életmódjáról, és tudjunk hatékonyan beavatkozni ezekbe a – sokszor rejtett – folyamatokba. Ilyen szempontból az életmód tanácsadó és terapeuta szerepe kiemelkedő lehet a jövőben.

A legnagyobb munkaerő-felvevő piac, ahol az életmód tanácsadó és terapeuta feladatokat láthat el az egészségügyi intézmények, a biztosító társaságok, az egészségvédelmet és egészségfejlesztést célként kitűző alapítványok, egyesületek vagy az utóbbi évtizedben dinamikusan fejlődő hazai egészségturizmus, a gyógy-idegenforgalom és a wellness területe. Azok a vállalatok, amelyek felismerik az egészséges munkaerő fontosságát, ugyancsak alkalmazhatnak életmód tanácsadókat, de ezek a szakemberek jelentős szerephez juthatnak az általános és középiskolai egészségfejlesztésben, valamint a felnőttoktatásban is.

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Életmód tanácsadó és terapeuta

 

A képzésben való részvétel feltétele: A képzés belépési feltételeként felsőfokú végzettség megléte szükséges az alábbi szakterületek valamelyikéből: egészségügyi, pedagógiai, pszichológiai, szociális, népművelői/művelődésszervezői, teológiai, könyvtárosi, művészeti, turisztikai, idegenforgalmi.

Az egészségügyi és pszichológiai felsőfokú végzettségűek kivételével a képzés megkezdése előtt el kell végezni egy 50 órás egészségügyi alapot biztosító oktatási programot, amely a 11/1997. NM. rendelet előírásai szerint anatómiai, élettani, és kórélettani ismereteket tartalmaz.


A képzési idő

Félévek száma:      4 félév
A oklevél megszerzéséhez szükséges kreditszám:   120
Összes óraszám:       1200
Kontak óraszám:       610
Gyakorlat (óra):      120
Egyéni felkészülés      470


Az egyes tanulmányterületekhez rendelt kredit:

Alapozó medicinális ismeretek     6 kredit (elm. 100 %)
Egészségtudományi és medicinális ismeretek:  15 kredit (elm. 30 %, gyak. 70 %)
Magatartástudományi ismeretek    20 kredit (elm. 30 %, gyak.70 %)
Társadalomtudományi ismeretek    16 kredit (elm. 100 %)
Természetgyógyászati alapismeretek   23 kredit (elm. 20 %, gyak. 80 %)
Terepgyakorlat      12 kredit (gyak. 100 %)
Szabadon választható       8 kredit (gyak. 100 %)
Szakdolgozat       20 kredit

 

A modulok vezető oktatói

Alapozó medicinális ismeretek modul 
Dr. Hadarits Ferenc osztályvezető főorvos, főiskolai docens
Egészségtudományi és medicinális ismeretek modul
Dr. Hadarits Ferenc osztályvezető főorvos, főiskolai docens
Magatartástudományi ismeretek modul
Dr. Gáspár Mihály PhD. pszichológus, dékán
Társadalomtudományi ismeretek modul
Kiss Judit szociológus, tanszékvezető főiskolai docens
Természetgyógyászati alapismeretek modul
Dr. Pál Mária Rita orvos, természetgyógyász, egészségfejlesztő-
mentálhigiénikus

 

Kötelező szigorlatok:
Társadalomtudományi ismeretek komplex szigorlat
Természetgyógyászati alapismeretek komplex szigorlat

 

A szakdolgozat követelményei:
A szakdolgozat a hallgató önálló munkája, amelyben a hallgató az életmód tanácsadás problémakörének önálló tanulmányozása során tudományos módszerek alkalmazásával szerzett eredményeit összegzi.
A szakdolgozatnak tükröznie kell a hallgató szintetizáló képességét, az irodalomkutatásban való jártasságát, valamint azt, hogy következtetéseit képes tömören és szabadon megfogalmazni.

 

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

 • Valamennyi előírt vizsga sikeres letétele, valamint az előírt gyakorlatok eredményes teljesítése.
 • Legalább 120 kreditpont megszerzése.
 • A szakdolgozat elkészítése, eredményes megvédése.

 

A záróvizsga eredménye:
A szakdolgozat, a szigorlatok és a komplex szóbeli záróvizsga érdemjegyeinek egészre kerekített egyszerű számtani átlaga.


Partnereink