Kommunikáció és média

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA

A felsőoktatási szakképzés megnevezése:

kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés

(Communication and Media at ISCED level 5)

 

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:

szakképzettségek:

–    felsőfokú kommunikátor-asszisztens

–    felsőfokú moderátor-asszisztens

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

–    Assistant Communicator

–    Assistant Moderator

választható szakirányok: kommunikátor szakirány (Assistant Communicator), moderátor szakirány (Assistant Moderator)

 

Képzési terület: társadalomtudomány

Képzési ág: társadalomismeret

Besorolási alapképzési szak: kommunikáció és médiatudomány

 

A képzési idő félévekben: 4 félév

A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.

Részidős képzésben a tanóra száma a teljes idejű képzés óraszámának legalább 30%-a.

 

A felsőoktatási szakképzés célja olyan médiaszakemberek képzése, akik alkalmazzák a társadalmi kommunikáció rendszereit és eszközeit intézményi körülmények között. Segítik a felsővezetők kommunikációval kapcsolatos munkáját, eltérő intézményi struktúrákban és terepeken egyaránt.

A kommunikátor asszisztens egy adott intézmény – önkormányzat, alapítvány, államigazgatási, érdekvédelmi, és civil szervezet, kommunikációs cég – alkalmazottjaként a belső és külső kommunikációs kapcsolatok ügyeinek intézője és felelős az intézmény egységes arculatáért is.

A moderátor asszisztens a médiában a legkülönbözőbb műfajokat képviselő produkciókban szerkesztőként, riporterként, műsorvezetőként működik közre. Kulturális intézmények rendezvényeinek aktív szerkesztője, közreműködője és irányítója. A moderátor elkészíti a műsorok koncepcióját, forgatókönyvét, tematikusan felépíti a programot.

 

A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei:

A szakmai gyakorlóhelyeket – a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve –     a felsőoktatási intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorlóhelyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vállalkozásnál vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő.

 

Idegen nyelvi és szaknyelvi követelmények:

A felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzéséhez legalább alapfokú (B1) komplex típusú államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.


Partnereink