Sajtótechnikus

SAJTÓTECHNIKUS

 

Kommunikátor - sajtótechnikus elágazás
Intézet neve: Társadalomtudományok, Nemzetközi és Európa-tanulmányok Intézet
Tanszék neve: Kommunikáció és Médiatudományi Intézeti Tanszék
Kapcsolattartó: Dr. Murai András; Farkasné Márkus Erika
Telefon: 94/504-568
E-mail: merik[kukac]btk.nyme[pont]hu
Web oldal: http://kommunikacio.bdf.hu


A képzés általános célkitűzései: A kommunikátor önkormányzatok, vállalkozások, alapítványok, államigazgatási, érdekvédelmi és civil szervezetek alkalmazottjaként a belső és a külső kommunikációs kapcsolatok felelőse. A kommunikátor
egyik elsô számú munkatársa a vezetőknek. Tanácsaival segíti döntéseinek kialakításában, elemzéseket és háttér-információkat ad az egyes döntések különböző szintű fogadtatásához.

 

A képzés főbb moduljai: alapozó modul: pszichológia,kommunikációelmélet, szociológia, társadalomelméleti ismeretek. Szakmai modulok: nyomtatott és elektronikus sajtóval kapcsolatos feladatok; médiaanyagok
előkészítése. A képzés Sopronban működik.
Szakirányok és szakterületi specializációk: A sajtótechnikus felsőfokú szakképzés keretében olyan kommunikációs szakembereket képzünk, akik felelősek a szervezet, intézmény egységes arculatáért. A jelentkező a kommunikátor szak elágazását jelöli meg felvételi jelentkezésében.


 

Érettségi követelmények: Az érettségi pontok számítása a két legjobb érettségi eredmény alapján történik.
Képzési idő: 4 félév
Költségtérítés összege: 110.000 Ft/félév


Továbbtanulási lehetôségek a képzés elvégzése után:
A szakképzést elvégzők több tárgyból tantárgy alóli mentességet kérhetnek, amennyiben a kommunikáció és
médiatudomány alapszakon tanulnak tovább.

 

Karrierlehetőségek a képzés elvégzése után:
Sajtótechnikusként lehetőség nyílik nyomtatott és elektronikus médiumoknál, illetve kiadóknál és nyomdáknál elhelyezkedni.


Partnereink