Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés

Intézet neve:

Műszaki, Informatikai és Gazdaságtudományi Intézet

Kapcsolattartó: 

Tarr Márta ügyintéző

Telefon:

94/504-331

E-mail:

A képzés általános célkitűzései:

A szak egyszerre tartozik a szakképzéshez és a felsőfokú képzéshez. Ezáltal olyan gyakorlati, könnyen hasznosítható ismeretek átadását célozza meg, amelyek az informatika és a műszaki ismeretek határterületén vannak.

A képzésről:

A képzés során a hallgatók általános és speciális informatikai és műszaki ismereteket tanulnak, amelyek birtokában képesek a gazdasági, társadalmi életben a legkorszerűbb számítástechnikai szoftver és hardver eszközök alkalmazására, részt vesznek műszaki és irodai informatikai rendszerek tervezésében, fejlesztésében, diagnosztizálásában. A képzést budapesti képzési helyszínen is indítjuk.

Szakirányok:

A mérnökasszisztens szakképesítés elágazása a műszaki informatikai mérnökasszisztens. A képzés maga specializációnak tekinthető. Szakmai követelménymoduljai: korszerű munkaszervezés; gazdálkodási, projektvezetési ismeretek; műszaki-informatikai rendszerek telepítése, üzemeltetése; információs rendszerek fejlesztése; hardver eszközök telepítése, konfigurálása, üzemeltetése; alkalmazások telepítése, üzemeltetése.

Képzési idő:

4 félév

Továbbtanulási lehetőségek a képzés teljesítése után: 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Kar műszaki menedzser BSc szakos nappali és levelező tagozatos képzésének keretein belül biztosított.

Karrierlehetőségek a képzés teljesítése után:

A műszaki informatikai mérnökasszisztens, mint a vállalat, intézmény valamely vezetőjének közvetlen munkatársa mérnöki irányítás alatt végzi egy vállalkozás, vállalat, intézmény számítástechnikai, informatikai hardver-szoftver eszközeinek, rendszereinek önálló üzembe helyezését, üzemeltetését, tesztelését, karbantartását és korlátozott mértékben javítását.


Dokumentumok


MIMA_Vizsgaszabályzat.pdf
Tájékoztató_hallgatói.doc
JELENTKEZÉSI_LAP_modulos_MIMA_szakképesítő_vizsgára.doc
SZVK361_Mernokasszisztens.pdf
MIMA_Vizsgarend.pdf
müsz_inf_mernassz_szakkepz_prog_2008.doc
mima2014_záróvizsga_időpontok.xls
MIMA_Vizsgaprogram.pdf

Hálótervek

nappali.xls
levelezo.xls

Partnereink