Informatikus statisztikus és gazdasági tervező felsőfokú

Intézet neve:

Műszaki, Informatikai és Gazdaságtudományi Intézet

Kapcsolattartó: 

Tarr Márta ügyintéző

Telefon:

94/504-331

E-mail:

A képzés általános célkitűzései:

A szak egyszerre tartozik a szakképzéshez és a felsőfokú képzéshez. Ezáltal olyan gyakorlati, könnyen hasznosítható ismeretek átadását célozza meg, amelyek az informatika és a statisztika határterületén vannak.

A képzésről: 

A képzés során a hallgatók általános és speciális statisztikai módszereket tanulnak, amelyek birtokában képesek a gazdasági, társadalmi életben az információk gyűjtésére, rendszerezésére, feldolgozására, elemzésére és közzétételére a legkorszerűbb számítástechnikai szoftver és hardver eszközök alkalmazására. 

Szakirányok:

A képzés maga specializációnak tekinthető. Szakmai követelménymoduljai: korszerű munkaszervezés; gazdálkodás, projektvezetés; statisztika, üzleti statisztika; gazdasági tervezés és jogi ismeretek; számvitel; informatikai ismeretek szakismereti alkalmazása

Képzési idő:

 4 félév

Továbbtanulási lehetőségek a képzés teljesítése után:

A Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Kar gazdálkodási és menedzsment BSc szakos nappali és levelező tagozatos képzésének keretein belül biztosított.

Karrierlehetőségek a képzés teljesítése után:

A végzett szakemberek az általános és speciális módszerek birtokában, mint a szervezet vezetőjének közvetlen munkatársai, képesek lesznek az információk gyűjtésére, rendszerezésére, feldolgozására, elemzésére és közzétételére.


Dokumentumok


ISGT.xls
JELENTKEZÉSI_LAP_hagyományos_szakképesítő_vizsgára_ISGT.doc
SZVK167_Informatikai_statisztikus_es_gazdasagi_tervezo_2008.pdf
isgt_szakkepz_prog_2008.doc
JELENTKEZÉSI_LAP_modulos_ISGT_szakképesítő_vizsgára.doc

Hálótervek

nappali.xls
levelezo.xls

Partnereink