Ifjúságsegítő

IFJÚSÁGSEGÍTŐ

 

Intézet neve: Andragógia Intézet
Kapcsolattartó: Cseh Miklósné
Telefon: 94/504-345
E-mail: csaniko[kukac]mnsk.nyme[pont]hu
Web oldal: http://andragogia.bdf.hu


A képzés általános célkitűzései: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik felkészültek az összeurópai értékek közvetítésére, az ifjúság érdekeinek, szervezeteinek

képviseletére, érzékenyek és fogékonyak az ifjúsági  szubkultúra problémái iránt, képzettek ezen problémák szociokulturális megoldására, a korosztályos közösségek fejlesztésére, a fi atalok tanácsadással történő segítésére, a munkaerőpiacon való elhelyezkedésük támogatására, az országos és regionális hatáskörű szociális, kulturális és civil szervezetekben adminisztratív és szervezô munkára.

A képzés moduljai: A szociális segítés alapfeladatai, Az ifjúságsegítő információs, tájékoztató és tanácsadói feladatai, Adminisztrációs és dokumentációs feladatok, Egyéni fejlesztés és segítő támogatás, Ifjúsági szolgáltatások és kapcsolatok, A társadalmi kohézió erősítése, közösségfejlesztés.


Érettségi követelmények:Az érettségi pontok számítása a két legjobb érettségi eredmény alapján történik.
Képzési idô: 4 félév
Költségtérítés összege: 110.000 Ft/félév


Továbbtanulási lehetôségek a képzés elvégzése után:
A megszerzett kreditek beszámításával intézményen belül andragógia alapképzésen tanulhatnak tovább a szakképzettséget szerzett hallgatók, egyéb főiskolákon/egyetemeken szociális munkás alapszakon.

Karrierlehetôségek a képzés elvégzése után:
Munkavállalás a következô munkakörökben: szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző, szociális asszisztens, gyermek- és ifjúsági felügyelő, kulturális szervezô munkatárs, egyéb pedagógus, egyéb kulturális foglalkozások.


Hálótervek

nappali.xls

Partnereink