Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

TÖRTÉNELEMTANÁR ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TANÁRA

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
• magyar nyelvű megjelölése: okleveles általános iskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; okleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

• angol nyelvű megjelölése: teacher of History and Civics
 
Képzési terület: pedagógusképzés
A képzési idő félévekben: 10 - 12 félév (általános, középiskolai)
 
A képzés célja  az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben, a történelem és állampolgári ismeretek tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására képes tanárok képzése, akik a képzés során megszerzett képességek, kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterületi és pedagógiai-pszichológiai ismereteiket, alkalmasak a történelem és állampolgári ismeretek tanítási-tanulási folyamatának tervezésére, szervezésére és irányítására, a tanulók történelmi és állampolgári műveltségének, készségeinek, illetve képességeinek kialakítására, fejlesztésére, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 

A történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakon a szakterületi ismeretek:

a)   közös képzési szakasz ismeretkörei: 70–80 kredit
aa) szakmai alapozó ismeretek: 8–12 kredit

Az általános iskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakon az önálló képzési szakasz ismeretkörei: 16–20 kredit.

A szakmai törzsanyag ismeretkörei: 62–68 kredit.

A középiskolai tanári szakon az önálló képzési szakasz ismeretkörei: 45–50 kredit.


Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
 
Jelenleg az alábbi szakokkal párosítható: ének-zene tanár, horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára, természetismeret-környezettan tanár, orosz nyelv és kultúra tanára, szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára, angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai), biológiatanár (egészségtan) (általános iskolai), földrajztanár (általános iskolai, középiskolai), magyartanár (általános iskolai)


Hálótervek

nappali.xls

Partnereink