Testnevelő tanár

TESTNEVELŐ TANÁR (általános iskolai és középiskolai)

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
• magyar nyelvű megjelölése: okleveles általános iskolai testnevelő tanár; okleveles középiskolai testnevelő tanár

• angol nyelvű megjelölése: teacher of Physical Education

 

Képzési terület: pedagógusképzés
A képzési idő félévekben: 10 - 12 félév (általános, középiskolai)
 
A képzés célja az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakiskolai szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben a testnevelés tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására képes tanárok képzése, akik a képzés során megszerzett képességek, kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterületi és pedagógiai-pszichológiai ismereteiket, alkalmasak a testnevelés tanítási-tanulási folyamatának tervezésére, szervezésére, irányítására, testnevelés és sport műveltségének, az egészséggel, az életmóddal, a test kulturálásával kapcsolatos készségek, illetve képességek kialakítására, fejlesztésére, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 

 

A testnevelő tanár szakon a szakterületi ismeretek:

a)   közös képzési szakasz ismeretkörei: 65–75 kredit

aa) szakmai alapozó ismeretek: 10–16 kredit
ab) a szakmai törzsanyag ismeretkörei: 56–62 kredit
Az általános iskolai testnevelő tanári szakon az önálló képzési szakasz ismeretkörei: 16–20 kredit.

Középiskolai iskolai testnevelő tanári szakon az önálló képzési szakasz ismeretkörei: 45–50 kredit.

Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
 
Jelenleg az alábbi szakokkal párosítható: természetismeret-környezettan tanár, orosz nyelv és kultúra tanára, technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár, angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai), biológiatanár (egészségtan) (általános iskolai), földrajztanár (általános iskolai, középiskolai)


Hálótervek

nappali.xls

Partnereink