Természetismeret-környezettan tanár

TERMÉSZETISMERET - KÖRNYEZETTAN TANÁR

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
• magyar nyelvű megjelölése: okleveles természetismeret-környezettan tanár
• angol nyelvű megjelölése: teacher of Science and Environment

Képzési terület: pedagógusképzés
A képzési idő félévekben: 10 félév (általános, középiskolai)
 
A képzés célja az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben természetismeret és környezettan tantárgyak tanítására, a természettudományi gyakorlatok előkészítésére, szervezésére, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására képes tanárok képzése. A végzettek a képzés során megszerzett képességek, kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterületi és pedagógiai-pszichológiai ismereteiket, alkalmasak a természetismeret-környezettan tanítási-tanulási folyamatának tervezésére, szervezésére, irányítására, a tanulók természetismereti-környezettani műveltségének, készségeinek, képességeinek kialakítására, fejlesztésére, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
 
A természetismeret-környezettan tanár szakon a szakterületi ismeretek:
- szakmai alapozó ismeretek: 20–30 kredit
- a szakmai törzsanyag ismeretkörei: 60–70 kredit
Az általános iskolai tanárszakon az önálló képzési szakasz ismeretkörei: 16–20 kredit.
 
Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
 
Jelenleg az alábbi szakokkal párosítható: biológiatanár(egészségtan) (általános iskolai), földrajztanár (általános iskolai, középiskolai), magyartanár (általános iskolai), testnevelő tanár (általános iskolai, középiskolai), történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános iskolai), rajz- és vizuáliskultúra- tanár


Hálótervek

nappali.xls

Partnereink