Szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

SZLOVÉN ÉS NEMZETISÉGI SZLOVÉN NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
• magyar nyelvű megjelölése: okleveles szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

• angol nyelvű megjelölése: teacher of Slovene language and culture and Slovene as a minority language and culture

 

Képzési terület: pedagógusképzés
A képzési idő félévekben: 12 félév

 

A képzés célja  az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben, a szlovén és a nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése. A végzettek a szlovén nyelv és kultúra tanításán kívül speciális kisebbségtudományi ismeretek birtokában képesek részt venni a nemzetiségi szervezetek munkájában és a nemzetiségi közéletben, továbbá felkészültek a tanulmányok doktori képzésben való folytatására.


A szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára szakon a szakterületi ismeretek:

- szakmai alapozó ismeretek: 32–36 kredit

- szakmai törzsanyag ismeretkörei: 80–90 kredit

 

Idegennyelvi követelmények:
A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet  14. § (2) bekezdés értelmében a szakon megszerzett mesterfokozat általános,  egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.
 
Jelenleg az alábbi szakokkal párosítható:
 angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai), földrajztanár (általános iskolai, középiskolai), magyartanár (általános iskolai), történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános iskolai)


Hálótervek

nappali.xls

Partnereink