Rajz- és vizuáliskultúra-tanár

RAJZ- ÉS VIZUÁLISKULTÚRA-TANÁR

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
• magyar nyelvű megjelölése: okleveles rajz- és vizuáliskultúra-tanár

• angol nyelvű megjelölése: teacher of Vizual culture


Képzési terület: pedagógusképzés
A képzési idő félévekben: 10 félév
 
A képzés célja az iskolai nevelés-oktatás szakaszában, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, az alapfokú művészetoktatásban, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben, a felnőttképzésben a rajz és vizuális kultúra tantárgyainak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok végzésére, továbbá a tehetséggondozásra képes tanárok képzése, a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

 

A rajz- és vizuáliskultúra-tanár szakon a szakterületi ismeretek:

a) szakmai alapozó ismeretek:18–22 kredit

b) szakmai törzsanyag ismeretkörei: 52–62 kredit

c) kötelezően választható ismeretek: maximum 15 kredit


Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
 
Jelenleg az alábbi szakokkal párosítható: angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai), biológiatanár (egészségtan) (általános iskolai), földrajztanár (általános iskolai, középiskolai), magyartanár (általános iskolai), ének-zene tanár, rajz- és vizuáliskultúra-tanár


Partnereink