Orosz nyelv és kultúra tanára

OROSZ NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
• magyar nyelvű megjelölése: okleveles orosz nyelv és kultúra tanára

• angol nyelvű megjelölése: teacher of Russian language and culture
 
Képzési terület: pedagógusképzés
A képzési idő félévekben: 12 félév

 

A képzés célja az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben, az orosz nyelv és kultúra tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.


Az orosz nyelv és kultúra tanára szakon a szakterületi ismeretek:

-a szakmai alapozó ismeretek: 32–36 kredit

-a szakmai törzsanyag ismeretkörei: 80–90 kredit

 

Idegennyelvi követelmények:
A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet  14. § (2) bekezdés értelmében a szakon megszerzett mesterfokozat általános,  egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.
 
Jelenleg az alábbi szakokkal párosítható: angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai),földrajztanár (általános iskolai, középiskolai), magyartanár (általános iskolai); testnevelő tanár(általános iskolai, középiskolai),történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános iskolai)


Hálótervek

nappali.xls

Partnereink