Magyartanár

MAGYARTANÁR (általános iskolai és középiskolai)

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
• magyar nyelvű megjelölése: okleveles általános iskolai magyartanár; okleveles középiskolai magyartanár

•angol nyelvű megjelölése: teacher of Hungarian language and literature

 

Képzési terület: pedagógusképzés
A képzési idő félévekben: 10 - 12 félév (általános, középiskolai)
 
A képzés célja az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben a magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

 

A magyartanár szakon a szakterületi ismeretek:

a) közös képzési szakasz ismeretkörei: 68–76 kredit
aa) szakmai alapozó ismeretek: 8–12 kredit (Nyelvtudomány: 4–6 kredit, Irodalomtudomány: 4–6 kredit)

ab) a szakmai törzsanyag szakterületi ismeretei: 60–64 kredit (Nyelvtudomány: 30–32 kredit, Irodalomtudomány: 30–32 kredit)

Az általános iskolai tanári szakon az önálló képzési szakasz ismeretkörei: 16–20 kredit (Nyelvtudomány: 8–10 kredit, Irodalomtudomány: 8–10 kredit).

A középiskolai tanári szakon az önálló képzési szakasz ismeretkörei: 45–50 kredit (Nyelvtudomány: 16–20 kredit, Irodalomtudomány: 16–20 kredit).

Kötelezően választható szakmai ismeretek: 10–15 kredit.

  
Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
 
Jelenleg az alábbi szakokkal párosítható:
angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai), biológiatanár (egészségtan) (általános iskolai), földrajztanár (általános iskolai, középiskolai), ének-zene tanár, horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára, természetismeret-környezettan tanár, orosz nyelv és kultúra tanára, szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára, technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános iskolai), rajz- és vizuáliskultúra-tanár


Hálótervek

nappali.xls

Partnereink