Közösségi művelődés tanár

KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS TANÁR

 

A képzés megnevezése: Közösségi művelődés tanár osztatlan tanári mesterképzési szak(pár). Csak szakpárban választható.

 

A képzés során megszerezhető kreditek száma:

- két általános iskolai szakpár esetén 300 kredit

- két általános- és középiskolai szakpár esetén 330 kredit

Képzési terület: pedagógusképzés

A képzésről:
A képzésben részt vevők többek között a tanulói személyiség fejlesztése, a tanulói csoportok, közösségek alakításának segítése, fejlesztése, a szaktudományi, szakmódszertani és szaktárgyi tudás (kultúraelmélet, társadalompolitika, közösségfejlesztés) területén szerezhetnek ismereteket és gyakorlatot. A képzéssel párhuzamosan zajlik a tanári mesterséghez szükséges pedagógiai-pszichológiai ismeretek megszerzése is.

 

Képzési idő:
10 félév.

 

Önköltség összege:
300 000 Ft.

 

Idegennyelvi követelmények:
A diploma megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

A szak intézményünkben jelenleg az alábbi szakokkal párosítható:
Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai), biológiatanár (egészségtan) (általános iskolai), földrajztanár (általános iskolai, középiskolai), magyartanár (általános iskolai), testnevelő tanár (általános iskolai, középiskolai), történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános iskolai).

 


Dokumentumok

Szakajanlo_2014_kozmuvtanvjav.pdf

Partnereink