Horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

HORVÁT ÉS NEMZETISÉGI HORVÁT NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
• magyar nyelvű megjelölése: okleveles horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

• angol nyelvű megjelölése: teacher of Croatian language and culture and Croatian as a minority language and culture


Képzési terület: pedagógusképzés
A képzési idő félévekben: 12 félév


A képzés célja az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben, a horvát és a nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése. A végzettek a horvát nyelv és kultúra tanításán kívül speciális kisebbségtudományi ismeretek birtokában képesek részt venni a nemzetiségi szervezetek munkájában és a nemzetiségi közéletben, továbbá felkészültek a tanulmányok doktori képzésben való folytatására.


A horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára szakon a szakterületi ismeretek:

a) szakmai alapozó ismeretek: 32–36 kredit

b) szakmai törzsanyag ismeretkörei: 80–90 kredit

 

Idegennyelvi követelmények:
A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet  14. § (2) bekezdés értelmében a szakon megszerzett mesterfokozat általános,  egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.
 
Jelenleg az alábbi szakokkal párosítható: angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai), földrajztanár (általános iskolai, középiskolai), magyartanár (általános iskolai), történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános iskolai)


Hálótervek

nappali.xls

Partnereink