Gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár

GYÓGYTESTNEVELŐ-EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ TANÁR

 

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

- magyar nyelvű megjelölése: okleveles gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár

- angol nyelvű megjelölése: teacher of Health Promotion-adapted Physical Education

 

MAB határozat száma: 2013/8/XII/23 MsT1515

 

Képzési terület: pedagógusképzés

A képzési idő félévekben: 10 félév

 

A képzés célja: Az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben a gyógytestneveléssel és egészségfejlesztéssel kapcsolatos tantárgyak tanítására, pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, akik a komplex egészségfogalomra alapozott gyógytestnevelői, egészségfejlesztői, egészségnevelési, mentálhigiénés, prevenciós, illetve rehabilitációs ismereteik birtokában felkészültek, valamint képesek a köznevelési rendszer intézményeiben, az egészséges életmódot, és egészségkultúrát modellként alkalmazni, közvetíteni. Felkészültek gyógytestnevelésben részesülő gyermekek és elváltozásaik rehabilitációjára, szakszerű foglalkozások megszervezésére, irányítására, lebonyolítására, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 

A gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár szakképzettség szempontjából meghatározó szakterületi ismeretek: 80–90 kredit
a)    szakmai alapozó ismeretek:15–20 kredit
b)    a szakmai törzsanyag ismeretkörei: 65–70 kredit

Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

Jelenleg az alábbi szakokkal párosítható: Testnevelő tanár


Partnereink