Földrajztanár

FÖLDRAJZTANÁR (általános iskolai és középiskolai)

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
• magyar nyelvű megjelölése: okleveles általános iskolai földrajztanár; okleveles középiskolai földrajztanár

•angol nyelvű megjelölése: teacher of Geography

 

Képzési terület: pedagógusképzés
A képzési idő félévekben: 10 - 12 félév (általános, középiskolai)
 
A képzés célja az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben a földrajz tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, pedagógiai kutatási, tervezési, valamint fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, akik a képzés során megszerzett képességek, kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterületi és pedagógiai-pszichológiai ismereteiket, alkalmasak a földrajz tanítási-tanulási folyamatának tervezésére, szervezésére, irányítására, a tanulók földrajzi műveltségének, készségeinek, illetve képességeinek kialakítására, fejlesztésére, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.


A földrajztanár szakon a szakterületi ismeretek:

a) közös képzési szakasz ismeretkörei: 65–75 kredit
aa) szakmai alapozó ismeretek: 26–32 kredit 
ab) szakmai törzsanyag ismeretkörei: 36–44 kredit

b) az általános iskolai tanárszakon az önálló képzési szakasz ismeretkörei: 16–20 kredit; a középiskolai tanárszakon az önálló képzési szakasz ismeretkörei: 45–50 kredit

 

Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
 
Jelenleg az alábbi szakokkal párosítható: angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai), biológiatanár (egészségtan) (általános iskolai); ének-zene tanár, horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára, természetismeret-környezettan tanár, magyartanár (általános iskolai), orosz nyelv és kultúra tanára, szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára,technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár,testnevelő tanár (általános iskolai, középiskolai), történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára(általános iskolai), rajz- és vizuáliskultúra-tanár


Hálótervek

nappali.xls

Partnereink