Ének-zene tanár

ÉNEK-ZENE TANÁR

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
• magyar nyelvű megjelölése: okleveles ének-zene tanár

• angol nyelvű megjelölése: Classroom Music Teacher

 

Képzési terület: pedagógusképzés
A képzési idő félévekben: 10 félév
 
A képzés célja az iskolai nevelés-oktatás évfolyamain, a szakképzés és a felnőttképzés zenei-kulturális területein, magas fokú zenei, illetve pedagógiai tudással rendelkező, az ének-zene oktatására képes tanárok képzése, akik karvezetői felkészültségük alapján alkalmasak az iskolai kórusmunka vezetésére, az abban rejlő zenei nevelési feladatok ellátására, pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok végzésére, valamint az oktatási-nevelési feladatok ellátására, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 

Az ének-zene tanár szakon a szakterületi ismeretek

a) általános műveltségi ismeretek filozófia, etika, esztétika/zeneesztétika, művészettörténet, nyelvművelés: 4–8 kredit

b) szakmai törzsanyag ismeretkörei: 80–90 kredit

 

Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
 
Jelenleg az alábbi szakokkal párosítható: rajz- és vizuáliskultúra-tanár, angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai), földrajztanár (általános iskolai, középiskolai), magyartanár (általános iskolai), történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános iskolai)


Hálótervek

nappali.xls

Partnereink