Biológiatanár (egészségtan)

BIOLÓGIATANÁR (EGÉSZSÉGTAN)

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
• magyar nyelvű megjelölése: okleveles általános iskolai biológiatanár; okleveles középiskolai biológiatanár
• angol nyelvű megjelölése: teacher of Biology
 
Képzési terület: pedagógusképzés
A képzési idő félévekben: 10 - 12 félév (általános, középiskolai)
 
A képzés célja  az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakiskolai szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben a biológia, az egészségtan tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, akik a képzés során megszerzett kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterületi és pedagógiai-pszichológiai ismereteiket, alkalmasak a biológia, az egészségtan tanítási-tanulási folyamatának tervezésére, szervezésére, irányítására a tanulók környezet-, illetve egészségtudatos műveltségének, készségeinek, képességeinek, az egészséges életvitelüknek a kialakítására, valamint fejlesztésére, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

 

A biológiatanár szakon a szakterületi ismeretek:

a)   közös képzési szakasz ismeretkörei: 65–75 kredit

aa) szakmai alapozó ismeretek: 53–63 kredit
–    természettudományos alapozó ismeretek: 16–26 kredit
Az általános iskolai tanárszakon az önálló képzési szakasz ismeretkörei: 16–20 kredit.

A középiskolai tanárszakon az önálló képzési szakasz ismeretkörei: 45–50 kredit, szakmai törzsanyag: 18–32 kredit, kötelezően választható szakmai ismeretek: 18–32 kredit.

 

Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
 
Jelenleg az alábbi szakokkal párosítható: angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai), földrajztanár (általános iskolai, középiskolai), természetismeret-környezettan tanár, magyartanár (általános iskolai), technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár, testnevelő tanár (általános iskolai, középiskolai), történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános iskolai), rajz- és vizuáliskultúra-tanár


Hálótervek

nappali.xls

Partnereink