Angol nyelv és kultúra tanára

ANGOL NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA (általános iskolai, középiskolai)

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
• magyar nyelvű megjelölése: okleveles általános iskolai angol nyelv és kultúra tanára; okleveles középiskolai angol nyelv és kultúra tanára
• angol nyelvű megjelölése: teacher of English as a foreign language
 
Képzési terület: pedagógusképzés

A képzési idő félévekben: 10 - 12 félév (általános, középiskolai)


A képzés célja az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakiskolai szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben, az angol nyelv tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

 

Az angol nyelv és kultúra tanára szakon a szakterületi ismeretek:

a) közös képzési szakasz ismeretkörei: 62–82 kredit
aa) szakmai alapozó ismeretek: 30–40 kredit

Az általános iskolai tanári szakon az önálló képzési szakasz ismeretkörei: 16–20 kredit.

A középiskolai tanári szakon az önálló képzési szakasz ismeretkörei: 45–50 kredit.


Idegennyelvi követelmények:
A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet  14. § (2) bekezdés értelmében a szakon megszerzett mesterfokozat általános,  egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.

 

Jelenleg az alábbi szakokkal párosítható: biológiatanár (egészségtan) (általános iskolai); ének-zene tanár; földrajztanár (általános iskolai, középiskolai); horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; magyartanár (általános iskolai);orosz nyelv és kultúra tanára; szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára; technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár; testnevelő tanár (általános iskolai, középiskolai); történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános iskolai); rajz- és vizuáliskultúra-tanár


Hálótervek

nappali.xls

Partnereink