Történelemtanár

TANÁR - TÖRTÉNELEMTANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK

 

A szakképzettség oklevélben szereplő, 
–  magyar nyelvű megjelölése: okleveles történelemtanár;
–  angol nyelvű megjelölése: teacher of history

 

Képzési terület: Pedagógusképzés
Műveltségi terület: Ember és társadalom
Képzési idő félévekben: 2-5 félév (előképzettségtől függően)

 

A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg Ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési Feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori Képzésben történő folytatására való felkészítés.

 

 Az első tanári szakképzettség megválasztásához megfelelőnek tekintendő alapképzési szakok, szakirányok: történelem alapképzési szak

Második vagy újabb tanári szakképzettségként való megválasztásának előfeltétele az adott tanári szakképzettségnek megfelelő alapképzési szak ismereteiből legalább 50 kredit értékű – tantervben meghatározott – szakterületi ismeret elsajátítása.
 
Nyelvi követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve ezzel egyenértékű nyelvvizsga letétele szükséges.


Hálótervek

nappali.xls
levelezo.xls

Partnereink