Technikatanár

TANÁR - TECHNIKATANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK

 

A szakképzettség oklevélben szereplő,
– magyar nyelvű megjelölése: okleveles technikatanár
– angol nyelvű megjelölése: teacher of technology

 

Képzési terület: Pedagógusképzés
Képzési idő félévekben: 2-5 félév (előképzettségtől függően)
 
A képzés célja: az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a
felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.
 

KIZÁRÓLAG MÁSODIK TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉGKÉNT FELVEHETŐ SZAKKÉPZETTSÉG


 

Második vagy újabb tanári szakképzettségként való megválasztásának előfeltétele az adott tanári szakképzettségnek megfelelő alapképzési szak ismereteiből legalább 50 kredit értékű – tantervben meghatározott – szakterületi ismeret elsajátítása.

 

A technikatanári szakképzettségek felvételének előfeltétele az alább felsorolt alapképzési szakok ismereteiből legalább 50 kredit értékű, tantervben meghatározott szakterületi
ismereteinek elsajátítása:

fizika, környezettudomány alapképzési szak, a műszaki képzési terület valamely alapképzési szakja, a tanító (technika műveltségi terület) alapképzési szak;


Hálótervek

nappali.xls
levelezo.xls

Partnereink