Szlovén- és nemzetiségiszlovén-tanár

TANÁR - SZLOVÉN- ÉS NEMZETISÉGISZLOVÉN-TANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK


 
A szakképzettség oklevélben szereplő,
– magyar nyelvű megjelölése: okleveles szlovén-és nemzetiségiszlovén-tanár
– angol nyelvű megjelölése: teacher of Slovanian as a minority language and culture.


Képzési terület: Pedagógusképzés
Műveltségi terület: Idegen nyelv
Képzési idő félévekben: 2-5 félév (előképzettségtől függően)
 
A képzés célja: az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a
felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.
 
Az első tanári szakképzettség megválasztásához megfelelőnek tekintendő alapképzési szakok, szakirányok:
a szlavisztika alapképzési szak szlovén vagy szlovén nemzetiségi szakiránya
 
Második vagy újabb tanári szakképzettségként való megválasztásának előfeltétele az adott tanári szakképzettségnek megfelelő alapképzési szak ismereteiből legalább 50 kredit értékű – tantervben meghatározott – szakterületi ismeret elsajátítása.


Hálótervek

nappali.xls
levelezo.xls

Partnereink