Szlovéntanár

TANÁR - SZLOVÉNTANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK


 
A szakképzettség oklevélben szereplő,
– magyar nyelvű megjelölése: okleveles szlovéntanár

– angol nyelvű megjelölése: teacher of Slovanian language and culture


Képzési terület: Pedagógusképzés
Műveltségi terület: Idegen nyelv
Képzési idő félévekben: 2-5 félév (előképzettségtől függően)
 
A képzés célja: az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a
felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.
 
Az első tanári szakképzettség megválasztásához megfelelőnek tekintendő alapképzési szakok, szakirányok: a szlavisztika alapképzési szak szlovén vagy szlovén nemzetiségi szakiránya


Második vagy újabb tanári szakképzettségként való megválasztásának előfeltétele az adott tanári szakképzettségnek megfelelő alapképzési szak ismereteiből legalább 50 kredit értékű – tantervben meghatározott – szakterületi ismeret elsajátítása.


Hálótervek

nappali.xls
levelezo.xls

Partnereink