Rekreáció

REKREÁCIÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK


A szakképzettség oklevélben szereplő,
– magyar nyelvű megjelölése: okleveles rekreáció irányító
– angol nyelvű megjelölése: Certified Recreation Leader
 – választható szakirányok: sportrekreáció-sportturizmus
– a választható szakirányok angol nyelvű megjelölése: recreation with specialization in sportrecreaton and                                                                                     sportturism

Képzési terület: sporttudomány

Képzési idő félévekben: 4 félév
 
A képzés célja: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett természettudományi,
orvos– és egészségtudományi ismereteik birtokában képesek az egészséges emberek rekreáció célzatú sportolásának, kulturált szabadidő eltöltésének segítésére, utazási kedvének kiszolgálására, a különböző típusú egészségközpontú szállodai animációk, szolgáltatások munkafeladatainak ellátására. További cél megfelelő ismeretekkel szerzése a tanulmányok doktori képzés keretében történő folytatásához.
 
Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakok: rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak, valamint az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű rekreáció és egészségtantanár szakok.
 
Meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető alapképzési szakok:
testnevelő-edző, humánkineziológia, az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai és egyetemi testnevelő tanár, humánkineziológia és gyógytornász szakok.
 
Nyelvi követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert középfokú „C” típusú vagy
azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges, bármely olyan élő idegen nyelvből, melyen a szakterületnek tudományos szakirodalma van. Továbbá a szakirány szerinti sportszaknyelvi intézményi vizsga angol vagy német nyelvből.


Hálótervek

nappali.xls
levelezo.xls

Partnereink