Informatikus könyvtáros

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS MESTERKÉPZÉSI SZAK

 

A mesterszak megnevezése: okleveles informatikus könyvtáros

 

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles informatikus könyvtáros
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Master of Library and Information Science

 

Választható szakirányok:

információ- és tudásmenedzsment (information and knowledge management)

 

Képzési terület: társadalomtudomány

 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:               

informatikus könyvtáros alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
főiskolai szintű könyvtáros, informatikus könyvtáros alapképzési szakok.

Meghatározott feltételekkel vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. Az összevetés alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányai szerint az informatikus könyvtáros alapképzési szak ismeretköreiből.

A képzési idő félévekben: 4 félév

 

A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat követelményeit a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg, amelynek kreditértéke 10 kredit.

 

Idegennyelv-ismeret követelményei:
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú C típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, továbbá egy alapfokú C típusú nyelvvizsga szükséges.


Dokumentumok

NymE_IKMA_tantervi_halo__nappali__levelezo.pdf

Hálótervek

nappali.xls
levelezo.xls

Partnereink