Horvát- és nemzetiségihorvát-tanár

TANÁR - HORVÁT- ÉS NEMZETISÉGIHORVÁT-TANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK

 

A szakképzettség oklevélben szereplő,
– magyar nyelvű megjelölése: okleveles horvát- és nemzetiségihorvát-tanár

– angol nyelvű megjelölése: teacher of Croatian as a minority language and culture
 
Képzési terület: Pedagógusképzés
Műveltségi terület: Idegen nyelv
Képzési idő félévekben: 2-5 félév (előképzettségtől függően)
 
A képzés célja: az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a
felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.
 
Az első tanári szakképzettség megválasztásához megfelelőnek tekintendő alapképzési szakok, szakirányok: szlavisztika alapképzési szak horvát vagy horvát nemzetiségi szakiránya


Második vagy újabb tanári szakképzettségként való megválasztásának előfeltétele az adott tanári szakképzettségnek megfelelő alapképzési szak ismereteiből legalább 50 kredit értékű – tantervben meghatározott – szakterületi ismeret elsajátítása


Hálótervek

nappali.xls
levelezo.xls

Partnereink