Földrajztanár

TANÁR - FÖLDRAJZTANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK

 

A szakképzettség oklevélben szereplő,
– magyar nyelvű megjelölése: okleveles földrajztanár
– angol nyelvű megjelölése: teacher of geography

 

Képzési terület: Pedagógusképzés

Műveltségi terület: Földünk-környezetünk

Képzési idő félévekben: 2-5 félév (előképzettségtől függően)

 

A képzés célja: az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a
felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.

 

Az első tanári szakképzettség megválasztásához megfelelőnek tekintendő alapképzési szakok, szakirányok: földrajz vagy földtudományi alapképzési szak

 

Második vagy újabb tanári szakképzettségként való megválasztásának előfeltétele az adott tanári szakképzettségnek megfelelő alapképzési szak ismereteiből legalább 50 kredit értékű – tantervben meghatározott – szakterületi ismeret elsajátítása.

 

Nyelvi követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve ezzel egyenértékű nyelvvizsga letétele szükséges.


Hálótervek

nappali.xls
levelezo.xls

Partnereink