Ének-zene tanár

ÉNEK-ZENE TANÁR

 

Kar neve: Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar 
Intézet neve: Művészeti Intézet
Mesterszak megnevezése: okleveles ének-zene tanár

Kapcsolattartó: Farkasné Tamássy Éva

Telefon: 94/505-121
E-mail: f.tamassy.eva[kukac]mnsk.nyme[pont]hu        

Web oldal:http://www.bdf.hu/tmk/mvsi/zene/default.aspx  
            
A mesterszak általános célkitűzései: az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképesítésre, illetőleg ismeretekre alapozva olyan iskolai ének-zene tanárok képzése, akik magas fokú zenei és pedagógiai tudásuk birtokában alkalmasak a közoktatás zenei-kulturális területein az ének-zene oktatására, valamint – karvezetői felkészültségük alapján – az iskolai kórusmunka vezetésére és az abban rejlő zenei nevelési feladatok ellátására, továbbá akik képesek a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.
 
A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditértékkel ének-zene, előadóművészet, alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak.  A bolognai alapképzésben végzett hallgatók kétszakos tanárképzésre nyerhetnek felvételt, a második tanár szakjukra való belépés feltétele az 50 kredites tanári modul teljesítése.
Egyszakos képzésre a főiskolai szintű ének-zene tanári, illetve egyetemi szintű művészeti képzésben szerzett diplomával rendelkezők felvételizhetnek, valamint olyan egyéb tanári szakképzetséggel bíró jelentkezők, akik korábbi vagy részképzésben folytatott tanulmányaik során az ének-zene tanári modul 50 kredites ismereteit megszerezték.

 

A képzésről: A felvételt nyert hallgatók a szakterületi ismeretek (szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet, karvezetés, hangszeres-vokális gyakorlat) mellett elsajátítják az 3–18 éves korosztály ének-zenei nevelésének és oktatásának átfogó módszeres eljárásait.
Az iskolai gyakorlatok (hospitálás, tanítás) hozzájárulnak az ének-zene tanár kompetenciáinak egyetemi szinten való elsajátításához.

 

Felvételi követelmények:
A jelentkezők felvételi motivációs beszélgetésen vesznek részt, mely témakörei a www.sek.nyme.hu/felveteli portálról tölthetők le.

 

Képzési idő:
2 félév - egyszakos képzésben, főiskolai, egyetemi, vagy mestertanári végzettség birtokában
3 félév - egyszakos képzésben, egyetemi nem tanári vagy pedagógus végzettség birtokában
5 félév - szakpáros képzésben, Ba/BSc fokozat birtokában

 

Költségtérítés összege: 300.000 Ft/félév

 

Továbbtanulási lehetőségek a mesterképzés teljesítése után: Mesterképzés után továbbtanulási irány a doktori képzés az egyetemi szintű oktatói pálya iránt szakmai tehetséget felmutatók részére.

 

Karrierlehetőségek a mesterképzés teljesítése után:
- általános iskolák
- középiskolák, gimnáziumok
- zeneoktatási intézmények
- kulturális intézmények


Hálótervek

levelezo.xls

Partnereink