Egészségfejlesztés-tanár

TANÁR - EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS-TANÁR SZAK

 

A szakképzettség oklevélben szereplő,
– magyar nyelvű megjelölése: okleveles egészségfejlesztés-tanár;
– angol nyelvű megjelölése: health promotion teacher.

 

A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben, az iskolai egészségfejlesztéssel kapcsolatos oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.

 

Az első tanári szakképzettség megválasztásához megfelelőnek tekintendő alapképzési szakok, szakirányok: rekreációszervezés és egészségfejlesztés, testnevelő-edző, humánkineziológia, ápolás és betegellátás, egészségügyi gondozás és prevenció, egészségügyi szervező, gyógypedagógia, vagy szociálpedagógia alapképzési szak.

 

Második vagy újabb tanári szakképzettségként való megválasztásának előfeltétele az adott tanári szakképzettségnek megfelelő alapképzési szak ismereteiből legalább 50 kredit értékű – tantervben meghatározott – szakterületi ismeret elsajátítása.

 

Nyelvi követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve ezzel egyenértékű nyelvvizsga letétele szükséges


Dokumentumok

A_főiskolai_szintű_szakképzettség_birtokában_az_Eg.fejl._tanár_MA_modul_2_félévben_30_kredit.pdf
A_második_tanári_szakvégzettséget_adó_50_kredites_Eg.fejl._tanári_MA_modul_4_1_félévben___B_szak__.pdf
Az_első_tanári_végzettséget_adó_30_kredites_Egészségfejlesztés_tanár_MA_modul_4_1_félévben___A_szak__.pdf
Nem_tanári_mesterképzésre_épülő_30_kredites_Eg.fejl._tanár_MA_modul_3_félévben.pdf
Újabb_oklevelet_adó_képzésben_40_kredites_Eg.fejl._tanár_MA_modul_2_félévben.pdf
Újabb_tanári_fokozat___ped._végzettséggel___3_félév_50_kredit.pdf

Hálótervek

nappali.xls
levelezo.xls

Partnereink