Gépészmérnöki

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Az alapképzési szak megnevezése: gépészmérnöki (Mechanical Engineering)
Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
– szakképzettség: gépészmérnök
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Mechanical Engineer
 Képzési terület: műszaki
Képzési ág: gépész-, közlekedési-, mechatronikai mérnöki
A képzési idő félévekben: 7 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit

 A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: - ;
 A szakirányhoz rendelhető minimális kredit: 40 kredit;
 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit;
 A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 15 kredit;
 A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 60 kredit;
 Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -

Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.


Dokumentumok

gepeszmernok.pdf

Partnereink