Történelem

TÖRTÉNELEM ALAPKÉPZÉSI SZAK

 

Az alapképzési szak megnevezése: történelem
Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
•végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
•szakképzettségek:
a)történelem alapszakos bölcsész
b)történelem alapszakos bölcsész (régész-technikusi szakterületi specializáció)
c)történelem alapszakos bölcsész (levéltár-technikusi szakterületi specializáció)
•a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
a)Philologist in History Studies
b)Philologist in History, Specialized in Archeology
c)Philologist in History, Specialized in Archives
 
Képzési terület: bölcsészettudományi
Képzési ág: történelem
A képzési idő félévekben: 6 félév

 

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

•A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditérték: 10 kredit
•A szakterületi specializációhoz rendelhető maximális kreditpontok: történelem, levéltár-technikusi és
•régész-technikusi szakterületi specializáció 50 kredit
•A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
•A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 2 kredit

 

Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből vagy latin nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.


Dokumentumok

tortenelem.pdf

Hálótervek

nappali.xls
levelezo.xls

Partnereink