Tanító

TANÍTÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK

 

Az alapképzési szak megnevezése: tanító

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
• végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA)
• szakképzettség: tanító
• választható szakirány: a hallgatók az érdeklődésüknek megfelelően különböző fakultációs programokat választhatnak, például dyslexia, drámapedagógia, kommunikáció filmesztétika, énekkar, néptánc, kézműves képzés, fotó, videó, beszédtechnika.
• a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Primary School Teacher, Ethnic
• Minority Primary School Teacher (Croatian, German, Romanian, Serbian,
• Slovakian, Slovenian, Gypsy).

 

Képzési terület: pedagógusképzés
Képzési ág: óvodapedagógus, tanító
A képzési idő félévekben: 8 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

 

• Az óvodapedagógus, tanító képzési ág közös képzési szakaszához rendelhe-tő minimális kreditérték: 10 kredit
• A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 36 kredit
• A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit
• A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 15 kredit
• A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 40 kredit,
• nemzetiségi tanító szakirányon ebből a nemzetiségi képzés gyakorlati ismere-tei legalább 6 kredit
• Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: 12 kredit

 

Nyelvi követelmények: Egy idegen nyelvből középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél, amely kritériumfeltétel az oklevél kiadásához. A nemzetiségi szakirányon az idegen nyelv kritériumfeltétel-jellegén túl kreditértékű szakismeret is.


Dokumentumok

tanito.pdf

Hálótervek

nappali.xls
levelezo.xls

Partnereink