Testnevelő edző

TESTNEVELŐ-EDZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

 

Az alapképzési szak megnevezése: testnevelő-edző

 

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
• végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
• szakképzettség: testnevelő-edző (megjelölve edző differenciált szakmai ismeretek választása esetén a sportágat)
• a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Teacher of Physical Education Trainer (of a Branch of Sport)

 

Képzési terület: sporttudomány
Képzési ág: sport
A képzési idő félévekben: 6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 

• A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: -
• A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: -
• A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
• A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit
• A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 100 kredit
• Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -

 

Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.


Dokumentumok

testnevelo_edzo.pdf

Hálótervek

nappali.xls
levelezo.xls

Partnereink