Szlavisztika

SZLAVISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

 

Az alapképzési szak megnevezése: szlavisztika

 

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
• végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA),
• szakképzettségek:
a) szlavisztika, orosz alapszakos bölcsész
b) szlavisztika, horvát alapszakos bölcsész
c) szlavisztika, szlovén alapszakos bölcsész
• választható szakirányok: orosz, horvát/nemzetiségi, szlovén/nemzetiségi,
• a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
a) Slavistics, Philologist in Russian Studies
b) Slavistics, Philologist in Croatian Studies
c) Slavistics, Philologist in Slovanian Studies

 

Képzési terület: bölcsészettudományi
Képzési ág: modern filológia
A képzési idő félévekben: 6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 

• A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 10 kredit;
• A szakirányhoz rendelhető maximális kreditérték: 110 kredit;
• A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
• A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 4 kredit;
• A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 54 kredit;
• Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -

 

Nyelvi követelmények: A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.


Dokumentumok

szlavisztika.pdf

Hálótervek

nappali.xls
levelezo.xls

Partnereink