Szabad bölcsészet

SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK

 

Az alapképzési szak megnevezése: szabad bölcsészet

 

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
• végzettségi szint: (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
• szakképzettség: alapszakos szabad bölcsész (megjelölve a szakirányt)
• választható szakirányok: filozófia, esztétika, filmelmélet-filmtörténet
• a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist with Specialization in Philosophy

 

Képzési terület: bölcsészettudományi
Képzési ág: szabad bölcsészet
A képzési idő félévekben: 6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 

• A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditérték: 10 kredit
• A szakirányhoz rendelhető maximális kreditérték: 50 kredit
• A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
• A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 4 kredit
• A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 72 kredit
• Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -

 

Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.


Dokumentumok

szabad_bolcs.pdf

Hálótervek

nappali.xls

Partnereink