Sportszervező

SPORTSZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

 

Az alapképzési szak megnevezése: sportszervező

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
szakképzettség: sportszervező
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Sport Manager

Képzési terület: sporttudomány

Képzési ág: testkultúra

A képzési idő félévekben: 6 félév

 

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit

A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: -

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit

A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit 

Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -

 

Szakmai gyakorlat: Szakmai gyakorlat: rekreációs, turisztikai táborozási gyakorlatot, testnevelési és sportszervezeteknél, egyesületeknél végzett gyakorlatot foglalja magában, amelynek kreditértéke 20-25 kredit.

 

Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges


Partnereink