Romanisztika

ROMANISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK -- KIFUTÓ KÉPZÉS

 

Az alapképzési szak megnevezése: romanisztika

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

• végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
• szakképzettségek: romanisztika, olasz alapszakos bölcsész; romanisztika, francia alapszakos bölcsész
• választható szakirányok szakirányon belüli specializáció – fordító tolmács, (50 kredit), azon hallgatók számára, akik már felsőfokú olasz nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű nyelvtudással rendelkeznek. Szakon vagy képzési ágon belüli specializáció – szakirányú minor programcsomag (50 kredit) azon hall-gatók számára, akik más (francia) szakirányon vagy a modern filológia bármelyik más szakon, szakirányon (pl. germanisztika, német) vesznek részt képzésben és ezzel kiegészíteni szeretnék tanulmányaikat.
• a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Romanistics, Specialized in Italian Studies; Philologist in Romanistics, Specialized in French Studies

 

Képzési terület: bölcsészettudományi
Képzési ág: modern filológia
A képzési idő félévekben: 6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 

• A képzési ágon és az alapszakon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 10 kredit
• A szakirányhoz rendelhető maximális kreditérték: 110 kredit
• A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
• A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 4 kredit
• A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 65 kredit
• Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: –

 

Nyelvi követelmények: A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.


Dokumentumok

romanisztika.pdf

Hálótervek

nappali.xls
levelezo.xls

Partnereink