Rekreációszervezés és egészségfejlesztés

REKREÁCIÓSZERVEZÉS ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK

 

Az alapképzési szak megnevezése: rekreációszervezés és egészségfejlesztés

 

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
• végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
• szakképzettség: rekreációszervező és egészségfejlesztő (zárójelben megje-lölve a szakirányt)
• választható szakirányok: rekreációszervezés, egészségfejlesztés
• a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Recreation and Health Improvement Manager (Specialized in Recreation, in Health Improvement)

 

Képzési terület: sporttudomány
Képzési ág: testkultúra
A képzési idő félévekben: 6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 

• A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit
• A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 50 kredit
• A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
• A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit
• A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 100 kredit
• Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -

 

Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.


Dokumentumok

rekreacio_egeszseg.pdf

Hálótervek

nappali.xls
levelezo.xls

Partnereink