Pedagógia

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

 

Az alapképzési szak megnevezése: pedagógia

 

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
• végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
• szakképzettség: pedagógia alapszakos bölcsész
• választható szakirányok: oktatási asszisztens, nevelési asszisztens
• a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Pedagogy

 

Képzési terület: bölcsészettudományi
Képzési ág: pedagógia és pszichológia
A képzési idő félévekben: 6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 

• A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 10 kredit
• A szakirányhoz rendelhető maximális kreditérték: 50 kredit
• A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
• A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 4 kredit
• A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 60 kredit
• Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték:-

 

Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.


Dokumentumok

pedagogia.pdf
pedagogia_zarovizsga1BA.doc

Hálótervek

nappali.xls
levelezo.xls

Partnereink