Nemzetközi tanulmányok -- kifutó képzés

NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK -- KIFUTÓ KÉPZÉS

 

Az alapképzési szak megnevezése: nemzetközi tanulmányok

 

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
• végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
• szakképzettség: nemzetközi kapcsolatok szakértő
• választható szakirányok: A jelenkori Európa-elméleti kérdések, A jelenkori Eu-rópa-gyakorlat
• a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: International Relations Expert

 

Képzési terület: társadalomtudományi
Képzési ág: politikatudomány
A képzési idő félévekben: 6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 

• A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: –
• A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: –
• A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
• A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit
• A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 40 kredit
• Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: –

 

Nyelvi követelmények: Alapfokozat megszerzéséhez legalább kettő középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga szükséges, amelyből az egyik szaknyelvi, a másik általános nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél.


Dokumentumok

nemzeti_tanulmanyok.pdf

Hálótervek

nappali.xls

Partnereink