Műszaki menedzser

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

 

Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser

 

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
szakképzettség: műszaki menedzser
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Engineering Manager

 

Képzési terület: műszaki

Képzési ág: műszaki menedzser, műszaki szakoktató

A képzési idő félévekben: 7 félév

 

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit

A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: - 

A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 40 kredit;

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit;

A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 15 kredit;

A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 60 kredit;

Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -

 

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlatot kritérium-feltétel.

A szakmai gyakorlat időtartama a műszaki alapképzésben legalább 4 hét.

 

Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.


Hálótervek

nappali.xls
levelezo.xls

Partnereink