Matematika

MATEMATIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

 

Az alapképzési szak megnevezése: matematika

 

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
• végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc),
• szakképzettség: matematikus
• választható szakirányok: tanári
• a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Mathematician

 

Képzési terület: természettudomány
Képzési ág: matematikatudomány
A képzési idő félévekben: 6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 

• A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: - ;
• A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 50 kredit;
• A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit;
• A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit;
• A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 40 kredit;
• Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -

 

Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.


Hálótervek

nappali.xls
levelezo.xls

Partnereink