Magyar

MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK

 

Az alapképzési szak megnevezése: magyar

 

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
• végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA)
• szakképzettség: magyar alapszakos bölcsész (zárójelben megjelölve a szak-irányt
• választható szakirányok: finnugor, nyelvmentor, illetve alkalmazott irodalomtudomány, alkalmazott nyelvészet, anyanyelvi asszisztens, irodalomelmélet, lexikológia–lexikográfia, a magyar mint idegen nyelv, magyar nyelvhasználat az Európai Unióban, műfordítás-elmélet és nyelvváltozatok szakterületi specializáció 15-15 fő részvételével
• a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Hungarian Studies

 

Képzési terület: bölcsészettudományi
Képzési ág: magyar
A képzési idő félévekben: 6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 

• A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 10 kredit
• A szakirányhoz rendelhető maximális kreditérték: 50 kredit
• A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
• A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 4 kredit
• A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 65 kredit
• Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: –

 

Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.


Dokumentumok

magyar.pdf

Hálótervek

nappali.xls
levelezo.xls

Partnereink