Kommunikáció és médiatudomány

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK

Az alapképzési szak megnevezése: kommunikáció és médiatudomány

 

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
• végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
• szakképzettség: kommunikátor (megjelölve a szakirányt)
• választható szakirányok: Szervezeti kommunikáció – PR, Újságírás
• a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Communication Expert

 

Képzési terület: társadalomtudományi
Képzési ág: társadalomismeret
A képzési idő félévekben: 6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 

• A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: –
• A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 35 kredit
• A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 15 kredit
• A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: nincs, a szakdolgozat a záróvizsga le-tételéhez szükséges kritérium jellegű követelmény
• A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 54 kredit
• Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: –

 

Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga letétele vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.


Dokumentumok

kommun_media.pdf

Hálótervek

nappali.xls
levelezo.xls
esti.xls

Partnereink